Diplomová práce

Diplomová práce (diplomka) je rozsáhlejší odborná studie, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro získání vysokoškolského diplomu na úrovni magisterského studia. Obhajoba diplomové práce je nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky s dalšími odbornými předměty diplomantova oboru.

Účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma, využít k němu relevantní a dostupné literární prameny za předpokladu respektování autorského práva výchozích publikací.

Diplomová práce má obvykle písemnou formu, ale na některých typech škol může mít i formu jiného díla. Vždy doporučujeme pro řádnou přípravu k obhajobě prezentaci v elektronické podobě jako je např. Power point.

Existence diplomových prací je někdy terčem kritiky ze strany studentů. Otázkou ovšem zůstává zda-li je tato kritika oprávněná a jaké argumenty k této kritice vedou, to necháváme na zvážení každého jednotlivce.

Na co si dát pozor?

Velmi diskutované téma je plagiátorství, to znamená v praxi použití části, případně i celého cizího díla, což je možné i legálně, avšak musí být dodržena pravidla bibliografických citací. To znamená, není problém použít části, či celé stati, pamatujte jako my vždy na uvedení autora/ů.

Objednat

 

PřihlášeníPoužijte ID zakázky a heslo
Zapomenuté heslo


Navigace: Hlavní stránka > Diplomová práce